Правителството одобри българската позиция за предстоящото заседание на Съвета по земеделие и рибарство на Европейския съюз (ЕС). То ще се проведе на 14 май в Брюксел, съобщиха от правителствената пресслужба.
 
 
Във вторник, 14 май, министрите ще продължат с дискусиите по пакета за реформа на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. Фокус ще бъде поставен върху новия модел на прилагането й след 2020 г. Очаква се да бъдат обменени мнения и по селскостопанските аспекти на съобщението на Европейската комисия (ЕК) „Чиста планета за всички: стратегическа дългосрочна визия за неутрална по отношение на климата икономика“.
 
Делегациите на Испания и Франция ще представят информация за подписаната от тях съвместна декларация по отношение на предложението за Европейски фонд за морско дело и рибарство за периода 2021-2027 г.
 
Очаква се ЕК да представи декларацията относно интелигентното и устойчивото цифрово бъдеще за европейското селско стопанство и селските райони. Документът бе подписан в рамките на форума „Цифров ден“, проведен на 9 април в Брюксел, Белгия.
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg