Очаква се фермерите в ЕС да засеят 24,3 млн. ха с мека пшеница, като това ще е малко повече от засетите година преди това. Това сочат прог6нозите на strategie-grains.com.
 
 
 
Засетите площи с ечемик и царевица в ЕС няма да имат промяна и ще са съответно 12,4 млн. ха и 8,8 млн.ха, се казва в месеч-ния доклад на експертите. 
 
Прогнозите за твърдата пшеница са в другата посока. Очаква се площите, засети с нея да намалеят със 7 процента и да достигнат 2,7 млн.ха, спрямо очакванията от миналия месец, когато се очакваше спадът да е 6 процента.