Последната седмица на месец април 2014-та започна с новината, че Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) е платил над 15 млн. лева за необлагодетелствани райони, НАТУРА 2000 и агроекология.

В понеделник от Фонд Земеделие обявиха също, че започва изплащането на националните доплащания за тютюнопроизводителите – в размер на 107 млн. лева. Това е вторият транш от помощта по Схемата за национални доплащания за тютюн за кампания 2013 г. Първият транш беше изплатен в края на октомври 2013г., когато тютюнопроизводителите получиха 11,5 млн. лева.  ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:
 


През тази седмица стана ясно, че Европейската комисия е одобрила изменението на Наредба 26 за директните доставки на малки количества храни от животински произход или т.нар. „директни продажби“. Земеделските стопани ще могат да продават продукцията си не само в административна област, в която е разположен животновъдният им обект, а и в съседна. Увеличават се количествата сурово козе, овче и биволско мляко, което може да се предлага на пазара. В Наредбата са разписани текстове за мобилна мандра, в която могат да се преработват само козе, овче и биволско мляко. Сред новостите е и въвеждането на изисквания за мобилна хладилна витрина – подвижен обект за продажба на храни.

Пчеларите ще получат 1.38 милиона лева като първи транш по схема De minimis. Средствата ще бъдат отпускани от Държавен фонд „Земеделие” като първи транш по схемата за подкрепа на пчеларите за справяне с нестабилните климатични условия през 2013 г. и началото на 2014 г. Условието е земеделските производители да запазят 90% от броя на пчелните семейства до 1 декември 2014 г. Документи по схемата ще се подават от 12 до 23 май.

Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) взе решение за размера на ставките на глава животно по схемата De minimis. По схемата ще се отпускат по 28 лв. за биволици и крави и по 4 лв. за овце-майки и кози-майки. Общият бюджет за първи транш е 11 млн. лева, а условието - животновъдите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 г. Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 8 до 23 май 2014 г.

На извънредно заседание парламентът отхвърли ветото на президента върху Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Oкончателно право на собственост върху земеделски земи у нас ще могат да придобиват физически или юридически лица, пребивавали или установени в България повече от 5 год.

В последната си за месец април пленарна сесия Народното събрание прие промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители. С промените в Закона се създава специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“, слой „Постоянни пасища“, разписана е дефиниция за кръстосано съответствие, ще има солени глоби до 10 000 лв. - за неправомерно ползване на ваучери за гориво. С промените е предвидено задължение на кандидатите за подпомагане предварително да регистрират в специализиран софтуерен продукт правните основания за ползваните от тях земеделски площи.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!