Фермер.БГ се завръща с информационната си емисия в края на седмицата. Всеки петък очаквайте Обзор на аграрната седмица, в който синтезирано ще бъдат подбрани всички актуални новини от бранша през изминалите 5 работни дни.
 
 
Аграрната седмица започна с важен срок за земеделските производители. На 15 бе крайният срок за промяна в предварителните регистри по чл. 72, ал. 5 от ППЗСПЗЗ. Промяна в декларациите и заявленията може да се извърши както и за отстраняване на допуснати грешки или неточности по инициатива на Общинската служба по земеделие, или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.
 
● ● ●
 
 
В различните обреди, обичаи и ритуали зърната на пшеницата са символ на богатство, плодородие и живот. На Петровден започва жътвата, като се приготвя обредна храна от прясно сирене и пшенично брашно, за да е чисто житото и бяло брашното на хората, а до Голяма Богородица, добрия стопанин трябва да е свършил с вършитбата. На този свят празник празнуваме и за здраве на воловете.
 
● ● ●
 
 
Тази година млеконадоя е проблем, но фактури ще се изисква единствено и само за овце-майки под селекционен контрол и то от 2017 година. Това каза в интервю за Фермер.БГ председателят на НОА, Бисер Чилингиров.
 
● ● ●
 
 
В понеделник започна и приемът на заявления за участие в Училищните схеми за доставка на плодове и зеленчуци / мляко и млечни продукти за учебната 2016-2017 г. Документите ще се приемат до 20 септември 2016 в областните дирекции на фонд Земеделие.
 
● ● ●
 
 
Цветан Филев коментира, че за съжаление тютюнопроизводителите от общините Тервел, Добричко; Ветово, Русенско и Дулово, Силистренско няма да получат скоро пари от позиционираната в Исперих фирма, която дължи около 140 хил. лв.
 
● ● ●
 
 
Във вторник ДФЗ съобщи, че от всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор 348 проекта със заявена финансова помощ 209 752 375 лева на последващо разглеждане подлежат 92 проекта. Общата сума на финансовата помощ на проектите, които ще бъдат разгледани, е 60 206 935 лева.
 
● ● ●
 
 
Приключи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  ДФЗ съобщи, че най-много проекти за стартово развитие на малки стопанства са подадени в областите Благоевград, Стара Загора и Бургас, а най-малко кандидати има в областите София (град) и Перник.
 
● ● ●
 
 
В рамките на ЕС България определено остава сред топ 3 на най-големите доставчици на пшеница на вътрешния пазар на Европейския съюз. Това сочи анализ на UkrAgroConsult от сряда.
 
● ● ●
 
 
МЗХ публикува Указания за прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Глава седма - Ползване на земеделски земи от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ за 2016 – 2017 г. по сигнал на Фермер.БГ. Все още обаче очакваме отговор от страна на Аграрното министерство за това какво ще се случи с поетите от земеделските производители ангажименти по мерките 214, 11 и 10 от ПРСР, за които от години са сключвани подобни споразумения и ще бъдат ли те санкционирани. Очакваме и становище във връзка с това, че има много частни пасища и ливади и предвид на това защо и те трябва да бъдат изключени от възможността за участие в споразумения. 
 
● ● ●
 
 
В петък Министерство на земеделието и храните публикува заповед на интернет страницата си, с която открива прием за подаване на заявления по мярка "изтегляне от пазара". Припомняме, че след обнародваната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. в ДВ брой 61 от 5 август 2016, черешите са добавени към списъка за допустими плодове за кандидатстване по мярката за изтегляне от пазара. 
 
● ● ●
 
 
Министерство на земеделието и храните публикува насоки за изготвяне на финансов анализ, нужен на кандидатите по общинската подмярка 7.2,  които надвишават левовата равностойност на 50 000 евро.
 
● ● ●
 
 
Иван Караиванов разказа за тазгодишната жътвена кампания, качеството, цените на слънчогледа и спекулациите с вдигането на цената на олиото пред Фермер.БГ.
 
 

Така завършва тази аграрна седмица, екипът на Фермер.БГ ви пожелава хубав и усмихнат уикенд!