Кметът на Община Тервел предлага промяна в Наредбата за придобиване и управление на общинската собственост. Тя гласи общински земи, заети от трайни насаждения, да могат да се отдават под наем за срок до 10 години. Предложението за промяната ще бъде обсъдено на заседанието на Общинския съвет на 25 юни. 
 
Петгодишният срок за отдаване под наем на общински земи за производство на земеделски култури е оптимален, но за отглеждане на трайни насаждения не е достатъчен, се посочва в мотивите на общинската администрация за исканата промяна. На територията на общината има и изоставени терени, заети с трайни насаждения, които не се използват от години. Ако промяната бъде приета, ще се създадат по-благоприятни и справедливи условия за бъдещи наематели на общинските земи, земеделските производители ще бъдат стимулирани да създават трайни насаждения, очакват от администрацията. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!