Заради профилактиката, ограничаването и ликвидирането на болестта Син език със заповед на кмета на община Ямбол се забранява нощната паша.

 

Забранена е и пашата в гористи местности, дерета и в близост до водни басейни на всички едри и дребни преживни животни, възприемчиви към болестта, отглеждани на територията на община Ямбол, в часовете с активен летеж на куликоиди, комари, от 19.00 до 8.00 часа.

 

Забранява се и провеждането на изложби и пазари на всички едри и дребни преживни животни на територията на община Ямбол, съобщиха от Общината.

 

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на зам.-кмета на община Ямбол и председател на Общинската епизоотична комисия Стоян Драгнев.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!