Обратното начисляване на ДДС при търговията със зърнени култури да продължи да се прилага. За това настояват от Националната асоциация на зърнопроизводителите след проведено заседание на Управителният съвет преди ден. 
 
От 1 януари 2014 г. бе въведен механизъм за обратно начисляване на ДДС за доставка на зърнени и технически култури. Механизмът за обратно начисляване има действие вече една финансова година. Според предоставените официални данни от Министерството на финансите, сумарният резултат за 2014 г. показва, че данъкът за възстановяване е намалял с 207 млн. лв., в сравнение с 2013 г.
 
Ефектът, освен финансов, е и икономически: механизмът за обратното начисляване довежда до намаляване на нелоялната конкуренция, намаляване на действията на непазарните фактори и изсветляване на производството и търговията със зърно. Наблюдава се тенденция за намаляване на порочни търговски практики, посочват от Асоциацията.
 
НАЗ излезе и с официлно становище по темата:
1. Да продължи действието на механизма за обратното начисляване на ДДС.
2. Едновременно с това, в края на всяка финансова година, Министерството на финансите да предоставя, официална информация за финансовия резултат от прилагане на механизма.
3. Сроковете за възстановяване на ДДС да бъдат стриктно спазвани от НАП за всички зърнопроизводители на територията на страната.
4. Да бъдат унифицирани административните процедури по възстановяването на ДДС във всички териториални дирекции на НАП
5. Действието на механизма да се разглежда всяка година и да има решения ежегодно
6. При отчитане на положителен резултат за фиска, част от средствата да бъдат върнати на зърнопроизводителите под формата на национални доплащания.
 
В заседанието на УС по покана на НАЗ участие взе и финансовият министър Владислав Горанов по повод хода на преговорите и обсъжданията за регистриране и отчитане доставките и потреблението на горива от земеделските стопанства. Изведена беше необходимостта от допълнително презицизиране на данните за съдовете и потребяваното гориво, които се събират от земеделските производители, с цел изготвянето на коректен анализ. Дискутирането на въпроса с министерството на финансите продължава, съобщават от Асоциацията на зърнопроизводителите. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!