Обработваемата земя в света е много повече, отлкото си представяме. Ново проучване на Геологическия топографски институт на САЩ (USGS) разкри, че в света има 1,87 млрд. хектара обработваеми земи, което е с 15-20% повече от предишните оценки. Това означава откриването на нови 250-350 млн. хектара.
 
 
В продължение на няколко години към земеделците бяха отправяни редица послания по всякакви канали за подобряване на ефективността на растителната продукция. Последното проучване на USGS показва, че фермерите от цял свят са се обединили и наистина са послушали тези съвети.
 
Зелената зона на картата на света показва идентифицираната обработваема земя във всяка страна. Черните площи са необработвамата земя, а бялата площ, в горната част на картата, е Гренландия.
 
 
Коя страна има най-голям процент обработваемата площ? По-ранни проучвания показват, че Китай и САЩ са победителите, но това не е така. В този анализ на USGS става ясно, че Индия е страната, която заема първото място, с 179,8 млн. хектара. На второ място се нарежда САЩ с 167.8 млн. хектара, Китай с 165,2 млн. хектра и Русия с 155.8 млн. хектара. Статистическите данни за всяка страна от света могат да се видят в интерактивна карта.
 
От проучването става ясно още, че Южна Азия и Европа могат да се приемат за селскостопански столици на света, заради процента на обработваема земя от общата географска площ. 
 
Докато USGS идентифицира обработваема земя, докладът показва, че предстоят водата. Според изследванията, 80% от световното потребление на вода отива за производството на храни. По този начин управлението и отглеждането на култури, с подобрена ефективност на използване на водата, ще бъдат от решаващо значение.