Преди около една година влязоха в сила поправки в Кодекса на труда, които въведоха възможността селскостопански производители да сключват еднодневни трудови договори с работници, които им помагат за прибиране на сезонната реколтата. Всичко това изглеждаше като добра идея.
 
От една страна, краткосрочните договори изсветляват донякъде пазара на труда, носят приходи на държавния бюджет и осигуряват някаква защита на най-нископлатените работници. От друга обаче, идеята, осъществена набързо и без оценка на въздействието, донесе след себе си много бюрокрация за земеделците, които в активния сезон просто нямат време за губене в попълване на стотици хартийки и редене по опашки, пише Капитал в своя статия.
 
Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че работещите на трудов договор в земеделието са около 88 хил. души, а още около 26 хил. души са временно наетите. По информация на социалното министерство обаче в аграрния сектор работят между 700 хил. и 1.3 млн. души. А публична тайна е, че огромна част от работната ръка в земеделието са хора, които взимат социални помощи и реално нямат право да работят.
 
В свое изследване Капитал изтъква ползите, проблемите и решението при еднодневните трудови договори. 
 
Ползи от еднодневните трудови договори?
 
Пряката полза от въвеждането на еднодневните трудови договори е, че за една година в хазната на страната са влезли малко над 1 млн. лв. от здравни и социални осигуровки. По данни на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (ГИТ) между юли 2015 и август 2016 г. са били заявени 223 хил. договора. За всеки подписан договор земеделският производител внася 5 лв. осигуровки. Най-много еднодневни договори се заявяват от земеделски стопани, които отглеждат лозя, череши, маслодайна роза, малини. А най-много образци на еднодневни трудови договори през тази година са заверени в областите Стара Загора (около 32.5 хил. бр.), Пловдив (19.7 хил. бр.), Хасково (15 хил. бр) и Силистра – близо 11 хиляди. Основната част са заявени през май и юни (102 хил. броя), когато е сезонът за бране на розов цвят и череши.
 
Полза от еднодневните договори имат и работниците, които, въпреки че работят сезонно, продължават да получават и социални помощи, ако имат право на такива. Работата им на полето няма да им носи трудов стаж, но те са здравно осигурени.
 
Идеята на тези договори е и да премахнат изкривяванията на пазара, предизвикани от нелегалното наемане на работници.  Много от малките земеделски производители не желаят да подписват такива договори, тъй като разходите за тях стават прекалено високи или пък се притесняват, че ще им спрат социалните помощи.
 
"Липсата на договори изкривява пазара. Ако даден работодател не плаща осигуровки, той получава конкурентно предимство. Освен това изтегля работната ръка", смята Слави Трифонов, председател на Националния съюз на градинарите в България. 
 
Трифонов е един от големите производители на череши в България и част групата на земеделските производители, които предложиха еднодневните контракти на социалното и земеделското министерство. 
 
"Моят опит показва, че работниците искат да подписват такива договори, когато разберат, че няма да им спрат помощите и че са здравно осигурени", казва още той.
 
Какви са проблемите при еднодневните трудови договори?
 
Еднодневните договори обаче имат един сериозен проблем, който не беше предвиден при приемането на промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване (КСО) през миналата година – изискват прекалено много време за попълване на необходимата документация. Според сега действащите разпоредби договорите се купуват от инспекцията по труда срещу предоставен документ, че земеделският стопанин вече е платил вноските в НАП. 
 
Бумащината е отчетена като основен проблем и от ГИТ Според експертите регистрирането на договорите на място в инспекцията по труда е неудобство и загуба на време за земеделските стопани.
 
Как ГИТ и земеделци виждат решението при еднодневните трудови договори?
 
Решението според ГИТ и според земеделските производители е да се въведе електронна система за регистрация, която да спести сутрешното попълване на ръка и ходенето на място. 
 
"Трябва да има такава форма на регистрация, защото тя е удобна за нас", коментира Слави Трифонов. Според него по този начин и за инспекцията по труда ще е по-лесно да следи за нарушения.
 
ГИТ вече обяви обществена поръчка за надграждане на създадения през миналата година софтуер за регистрация на образците. След надграждането на софтуера земеделските стопани ще имат възможност да регистрират образци на еднодневни трудови договори по всяко време, дори в извън работното за Агенцията. Предвижда се автоматично да се изчислява дължимото възнаграждение, дължимите осигурителни вноски и данъци, както и по-лесно подаване на декларацията за осигурените лица към НАП.