Размерът на паричното обезщетение за загуба на доход за заявления, подадени през финансовата 2017-2018 г. е в размер на 0,66 лв. за килограм винено грозде. Това стана ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
 
Паричното обезщетение получават производители, които надлежно са поддържали площите си прз последните три години, предхождащи изкореняването, и са подали годишни декларации за реколта. Когато производителите извършват изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, без да получават финансова помощ за това, паричното обезщетение за загуба на доход им се предоставя само ако са уведомили ИАЛВ за предстоящото изкореняване на индивидуално определени площи най-малко 7 дни преди неговото начало. 
 
Финансовата помощ е част от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г.