Националният съюз на земеделските кооперации в България  (НСЗКБ) настоява да се удължи мораториумът за продажба на земеделска земя за чужденци поне до 2020 г. Това се посочва в официално писмо на председателя на НСЗКБ Петър Николов до председателя на народното събрание Михаил Миков и до Премиера Пламен Орешарски.

От НСЗКБ настояват  още законово да се определи горна граница за размера на собствената земя, притежавана от физически лица, както и „таван” на правото на ползване на земеделска земя от физически и юридически лица.

Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото на НСЗКБ:

"Уважаеми г-н Миков,
Уважаеми г-н Орешарски,

Напоследък сред обществеността все по-често се коментира необходимостта от продължаваща за определено време забрана за продажба на земеделската земя за чужденци и ограничаване на размера на собствеността и правото на ползване върху нея. Такова становище застъпват партии, движения, браншови организации, граждани.

Националният съюз на земеделските кооперации в България нееднократно в различни форуми е заявявал потребността от подобна държавна политика и последиците, ако такава липсва. Днес отново, отчитайки, че моментът е особено подходящ, се обръщаме към законодателната и изпълнителната власт, за да изразим своята позиция и да настояваме:

1.Да се предприемат в страната необходимите мерки и се направят съответните постъпки пред ЕС за удължаване на мораториума за продажба на земеделски земя на чужди граждани и след 2013год. Това е наложително поради съществуващата голяма разлика в цените на земята у нас и Европа, неукрепналите земеделски производители и ниската им конкурентноспособност. Необходим е поне още един програмен период, т.е. поне до 2020г, за да може тези разлики да намалеят, а пазарната среда да бъде сравнително благоприятна и за българските граждани.

2. Да се въведат чрез закон:
- горна граница за размера на собствената земя, притежавана от физически лица.
- „таван” на правото на ползване на земеделска земя от физически и юридически лица.

Липсата на такива ограничения досега изкриви структурата на собствеността и земеползването у нас – налице са много едри, но и много на брой дребни стопанства. От 86 хил. стопанства - бенефициенти за субсидии 80 хил. обработват само до 1000 дка. В същото време се създадоха латифундистки стопанства от южно американски тип, монополисти в земеделието в редица райони. Тези структури подтискат развитието на средния и дребния бизнес в отрасъла и водят до затъване в монокултурно земеделие. Те са катализатор, който ускорява обезлюдяването на селата, и никаква програма за развитие на селските райони не може да  ги спаси.

                Председател на НСЗКБ:
                                    /д-р П. Николов/"