Поради развиващите се технологии за прецизно хранене на земеделските култури в България, което се дължи на приложението на течни торове, се повиши необходимостта от разработката на течен комбиниран тор NP с високо съдържание на фосфор, който да допълни изцяло технологиите за торене посредством течни торове. 
 
Течен комбиниран тор NP
Фосфорът е минерален елемент и в течно състояние той може да бъде представен само под формата на фосфорна киселина, ние го съчетахме с азот за да получим идеалния продукт за течно торене с фосфор. 
 
Новият течен комбиниран тор NP 6:21 е иновативен продукт единствен по рода си. Той съдържа в себе си два основни хранителни елемента – азот и фосфор.
 
 
Предимства
Продукта съчетава всички положителни качества на течните торове, изразени в минимални загуби на активно вещество, прецизно приложение при различни видове земеделски култури, отлично разпределение върху площите, кристално чист продукт, който не запушва дюзи и поливни системи и може да бъде използван като продукт за основно хранене на растенията с фосфор, както и за вегетативно подхранване. 
 
Приложение
Течният комбиниран тор NP е приложим при всички култури, имащи нужда от тези елементи. Самата апликация може да бъде направена посредством пръскачки и специализирани апликатори за течни торове, които могат да бъдат монтирани на сеялки, окопни култиватори и друг вид почвообработваща техника.
 
Освен почвено приложение, като основно торене продукта може да се внесе и пo време на вегетация, отново посредством пръскачка с дюзи за течни торове, като периода на внасяне задължително трябва да бъде съобразен с културата и климатичните условия.
 
Специфика при приложение 
Както всички течни торове така и този не прави изключение от това, че трябва да се съобразят редица фактори, които да предотвратят появата на пригори и други странични негативни ефекти. Физиологичната реакция на растенията е неизбежна, но тя не трябва да ни притеснява.
 
Ако продукта е приложен правилно и по предписание, той ще даде максимално добри резултати. Още едно от предимствата му и също така и специфика при приложението му, е че той е съвместим с масовите препарати за растителна защита. За повече информация по отношение на смесването можете да се обърнете към екипа на отдел „Агрохимия и почвознание“.
 
Начин за съхранение и транспорт
Течният комбинират тор азот и фосфор NP 6:21 може да съхранява във всички видове съдове, както и останалите течни торове произвеждани от Агрополихим АД. Най-подходящите съдове са пластмасови цистерни и IBC контейнери, гъвкави резервоари и метални цистерни със специално покритие. Транспортирането става с автоцистерни и в IBC контейнери. 
 
За повече информация по отношение на нашите иновативни решения за торене и нашите най-нови продукти можете да се обърнете към екипа на отдел “Агрохимия и почвознание” при “Агрополихим” АД. 
 
Контакти: Отдел „Агрохимия и почвознание“, e-mail: [email protected] 
 
Йордан Илиев – ръководител отдел „Агрохимия и почвознание“, агроном 
Тел.: +359 519 97554, Моб.: +359 882 465258, е-mail: [email protected];
Теодора Димитрова – Агроном
Тел.: +359 519 97744, Моб.: +359 888 490 119, е-mail: [email protected]
Мария Колева – Агроном
Тел.: +359 519 97769, Моб.: +359 889 966 140, е-mail: [email protected];
Галин Златанов – Агроном – консултант Северозападна България
Моб.: +359 888 406 967, е-mail: [email protected];
Християн Христов - Агроном – консултант Централна северна България
Моб.: +359 888 426 244, е-mail: [email protected];
Владимир Иванов – Агроном – консултант Североизточна България
Моб: +359 888 428 044, е-mail: [email protected];
Георги Попчев – Агроном – консултант Южна България
Моб.: +359 888 418 703, е-mail: [email protected];
Владимир Желев – Агроном – консултант Централна и югоизточна България
Моб.: +359 888 708 875, е-mail: [email protected];