Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприе мерки срещу нов вредител, който напада предимно растения годжи бери и пипер. Видът Aceria kuko -  Godji berry gall mite е нов за страната ни и е установен за първи път в района на Пловдив, село Малък чардак. 
 
Веднага след определянето на вредителя в Централна лаборатория по карантина на растенията - София, фитосанитарните инспектори на БАБХ обследваха всички насаждения и разсадници с гостоприемници в страната (годжи бери, пипер и плевелна растителност около насажденията), при което се установи нападение в редица райони - Пловдив, Видин, Враца, Варна, Благоевград, Перник . Всички площи с установена зараза са поставени под карантина и се изпълняват мерки за ограничаване на разпространението - резитба и унищожаване на нападнатите растителни части, химично третиране след предписание на фитосанитарните инспектори на БАБХ. Забранено е набирането на резници от насаждения с установена зараза. Вредителят не представлява опасност за здравето на хората.
 
 
Галообразуващият ериофиден акар по годжи бери е разпространен в Китай, Северна Корея, Тайван, съобщен през 2008 година , през 2011 година в Словения и Германия, през 2012 година в Гърция, Великобритания, 2015 година се появява в Унгария и Кипър. вероятно е пренесен у нас със заразен посадъчен материал от съседни страни. Напада предимно растенията от вида Licium barbatum (Годжи бери), изключително непретенциозно растение от сем Solanacea/Картофови/, което расте на всички континенти като диворастящо или се използва за жив плет, а през последните години са създадени културни сортове и се отглеждат големи насаждения, заради плодовете му. Вредителят е установяван и върху Capsicum annuumL. (пипер) и Solanum nigrumL. (черно куче грозде). Повредите които нанасят акарите са по листата на нападнатите растения като образуват гали, с формата на мънисто и размер от 3 до 5 см в диаметър, в тях  се намират акарите, които се хранят със сока от растенията. 
 
Акарите се появяват средата на юни и може да се развият 6-7 поколения годишно. Зимува в листните гали и в пъпките на растенията или цепнатини в стъблото. Пренасянето става предимно чрез заразен посадъчен материал - растения, резници, калеми или чрез вятъра който може да разнесе възрастните акари от растение на растение.
 
Предпазни  мерки:
1. Закупуване на здрав, сертифициран посадъчен материал;
2. Отстраняване на плевелите около мястото на отглеждане;
3. Редовни визуални прегледи за състоянието на културата, да не се допуска намножаване,  при поява на акара. 
 
При съмнение за поява на вредителя, производителите трябва да се обърнат към инспекторите по растителна защита на съответните Областни дирекции по безопасност на храните за прилагане на подходящи мерки за ограничаване на разпространението му.