Африканската чума по свинете направи нов пробив, като проникна в две регистрирани стада от ценната автохтонна порода „Източнобалканска свиня“ в община Смядово, стана ясно от съобщения на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Порода в беда: Източнобалканската свиня е пред изчезване

Потвърдени са положителни проби в две регистрирани стада в гр. Смядово и с. Веселиново, след като заради висока смъртност стопаните на стадото в Смядово са потърсили специалистите от БАБХ, съобщи Асоциацията за развъждане и съхранение на източнобалканската свиня (АРСИС).

Новият пробив се случва, след като в продължение на почти месец нямаше случаи на АЧС при домашни свине и в регистрирани животновъдни обекти.

Междувременно броят на прасетата от ценната автохтонна порода „Източнобалканска свиня“ у нас намаля до 1 182 животни по данни на земеделското министерство от края на юни тази година.

Асоциацията: „При направената аутопсия местните ветеринарни лекари са потвърдили, че има характерна клинична картина на АЧС, а далакът на мъртвите животни бил силно увеличен. Във Веселиново стопаните са повикали специалистите заради съмнения за заболяване.“

Положителните резултати са от Изпитвателна лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции”, Национална референтна лаборатория „Класическа и Африканска чума по свинете и Канрипоксвируси“ към НДНИВМИ - София. 

Зам.-директорът на БАБХ инж. Николай Роснев е подписал заповед от 30 август 2019 г, с която определя 3-километрова предпазни зона около огнището, в която влиза град Смядово, облас Шумен.

В 10-километрова наблюдавана зона попадат населените места в област Шумен:
- В община Смядово - селата Кълново, Янково, Бял бряг, Веселиново, Александрово.
- В община Шумен - село Ивански;
- В община Велики Преслав - селата Златар и Суха река.

На директора на ОДБХ-Шумен е възложено да организира принудително умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички заразени и контактни домашни свине в обекта с потвърдени проби, както и на свинете, отглеждани в животновъдни обекти за лични нужди - тип заден двор.

На принудително унищожаване подлежат и нерегистрираните прасета по Закона за веретинарномедицинската дейност в посочените населените места.

БАБХ: Забранява се влизането и излизането на хора, моторни превозни средства, превозни средства, задвижвани чрез животинска тяга или физическа сила, в това число и селскостопанска техника, без разрешение на БАБХ по време на предписаните мерки, с изключение на жителите с адресна регистрация и длъжностните лица.

Собствениците на идентифицираните умъртвени животни от регистрираните обекти ще бъдат обезщетени.

В населените места в 10-километровата зона ще се извърши преброяване и актуализация на данните за домашните свине и животновъдните обекти в информационната система ВетИС.

В областите Шумен, Варна и Бургас е забранена търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине.

Изключение е предвидено за животните от индустриални свиневъдни стопанства и ферми тип А, които се намират извън населените места в двете зони около огнищата, когато свинете са предназначени за незабавно клане или за доотглеждане в технологично свързани обекти - при спазване на повишени мерки за биосигурност.

Директорите на ОДБХ Шумен, Варна и Бургас ще извършват проверки за нерегламентирани придвижвания или търговия на домашни свине.

При установяване на нерегламентирани придвижвания или търговия, на превозвачите или на собствениците на животните да бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение.

На територията на цялата страна се забранява свободното пасищно отглеждане на домашни свине, включително от породата „Източнобалканска свиня" и техните кръстоски.

Животните трябва незабавно да бъдат затворени и да се отглеждат затворено по начин, който не допуска контакт с диви свине. Забранява се и организирането и провеждането на пазари и изложби за свине.