Националната овцевъдна асоциация свиква отчетно-изборно събрание на 7 ноември 2015 г. 
 
Заседанието ще се проведе от 11 ч. в „Интер хотел Велико Търново“ при следния дневен ред: 
 
1. Избор на комисия по предложенията и провеждане на избора на органите на упра- вление на НОА – София; 
 
2. Приемане на нови членове; 
 
3. Отчет на едногодишната дейност на НОА – София; 
 
4. Отчет на финансовата дейност на НОА – София; 
 
5. Избор на председател на УС и КС на НОА – София; 
 
6. Избор на УС и КС на НОА – София; 
 
7. разни.  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!