Tеренните проверки, чрез които всяка година се обновява специализираният слой „Площи в добро земеделско състояние”, познат на фермерите като „допустим слой” няма да отпаднат, въпреки че преди седмица след заведено дело от Българска Асоциация Биопродукти, ВАС окончателно отмени разпоредбите на Наредба № 105 от 22 август 2006 г., уреждащи т.нар. „теренни проверки”. Това каза пред Фермер.БГ Николай Маринов, директор на главна диренция Земеделие и регионална политика в Министерството на земеделието и храните (МЗХ). „На практика не отпадат определени членове от наредбата, а Съдът ни казва: Вкарайте всички тези неща в Закона за подпомагане на земеделските производители като норма, а не го правете само в наредба“, обясни Маринов. Повече по темата четете в интервюто с Николай Маринов:

[news]
Г-н Маринов, преди седмица от БАБ обявиха, че са спечелили дело във Върховния административен съд, при което отпадат „теренните проверки“ на място. Така ли е това действително? Къде е истината?

Тук има леко недоразбиране. Теренните проверки като теренни проверки, които се извършват от Дирекция Технически инспекторат към Разплащателната агенция, не могат да отпаднат по никакъв начин. Най-малкият процент е 5 % като риск анализ, в който се проверяват всички фермери, земеделски производители и те се проверяват на място. Съгласно регламентите на Европейската комисия самите земеделски производители трябва да бъдат поканени и те, ако желаят, присъстват на самата проверка.


За какво става въпрос тогава?
Тук става въпрос за нещо друго и за едно недоразбиране. Става въпрос за т.нар. „слой за допустимост“ за подпомагане и там, където този слой е направен и самият земеделски производител се очертава в него, той няма никакви проблеми. Но там, където той е очертал извън слоя за допустимост, има няколко варианта, за да може да се актуализира този слой. Единият вариант е самолетното заснемане, което правим ежегодно и, което за тази година е в района на северна България. Аз използвам вашия ефир, за да кажа – нека да бъдат така добри всички земеделски производители, особено тези, които заявяват ливади и пасища, да наблюдават есента, когато излязе този слой за допустимост, за да видят какво точно и как се е случило. И ако те не са си окосили тревата или по някакъв начин не са си почистили тези ливади и пасища към датата на заявляването, не трябва да разчитат на това, че преди същата тази площ е била в допустимия слой, а сега вече не са в този слой.

 

 

Едновременно с това всички тези земеделски производители, когато подават заявления за подпомагане, те самите декларират, че към датата на заявляването на тези площи, те са почистени и отговарят на изискванията на Наредба 105.

А по отношение на т.нар. теренни проверки, които ние правим, не проверяваме съответните лица, а извършваме проверка на терен, на допустимостта на терените в цяла България, на допустимостта на теренните насаждения, на ливадите, пасищата, на обработваемата земя и т.н.

 

На практика какво решение е взел в такъв случай съдът, за да отпаднат определени членове от Наредбата по отношение на „теренните проверки“?

На практика не отпадат определени членове от наредбата, а Съдът ни казва: Вкарайте всички тези неща в Закона за подпомагане на земеделските производители като норма, а не го правете само в наредба.

И какво следва сега?
Ние сме предприели мерки и вероятно още следващата седмица с изменението на Закона за собсвеността и ползване на земеделските земи, ще направим една препратка към Закона за подпомагане на земеделските производители.

И още веднъж използвам вашия ефир и да предупредя всички, че след 15 юли започваме отново проверките за допустимост на всички тези физически блокове, в които са заявили площи, недопустими за подпомагане. Казвам го, за да може всички земеделски производители, които ме виждат сега, ги моля и ги предупреждам, че ще получат известие, но не лично те, а чрез кметовете на населени места, чрез съответните общински служби. Ще помолим кметовете на населени места да предупредят техните арендатори, земеделските производители, животновъдите, които са заявявали такива пасища, че след 15 юли ще започваме теренна проверка. Ще наредя на моите служители, когато се тръгва на една такава теренна проверка, предварително да е информиран кммта на съответната община и съответното населено място. Поне една седмица пред това да се отиде в това населено място, за да бъдят известени хората, а не след това отново да ни търсят и да ни казват: „ама ние го почистихме, ние направихме това“, защото след като вече е фиксирана и е качена тази информация в нашата информаионна система, разбира се, не може да има никаква промяна.

 

Тоест, от тук нататук общинската власт и общинските служби, трябва да информират фермерите, че започват тези проверки. Те могат ли да присъстват на тях?

Няма никаква пречка . Самите фермери няма да ги информират, защото те не знаят кой е фермера и къде какво е заявявал. Но знаят, че са заявени площи, които не са в този допустим слой, който е от предходната година. Ние ще информираме местните власти в лицето на кметовете в малките населени места, кметските наместници и съответните общини.
 

София БЕЛЧЕВА
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!