В разгара на жътвената кампания и моментът на най-голяма ангажираност на земеделците по прибиране на реколтата в полето, Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) се събра на извънредно заседание, което се проведе в село Арбанаси. След него от НАЗ излязоха с декларация, която публикуваме без редакторска промяна:

 

"НАЗ категорично се противопоставя на промяната в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувана в бр. 49 на Държавен вестник от 30 юни 2015 г. Нормативните изменения вменяват на земеделските производители непосилната финансова и административна тежест за монтиране на фискални и нивомерни устройства.

 

Невъзможността на държавата да осъществява своите функции и липсата на ефективен контрол върху производството, вноса и търговията с горива, не оправдава по никакъв начин решението на Министерството на финансите да накаже работещия земеделски сектор. Подобни репресиращи мерки не се прилагат за земеделските стопани в останалите страни на ЕС.

 

НАЗ, в качеството си на обществено отговорна браншова организация, подкрепя борбата с контрабандата с цел редуциране на злоупотребите с течни горива. НАЗ счита за крайно наложително извършването на системни проверки на всички рискови обекти и налагане на значителни санкции за нарушителите – глоби, започващи от 100 000 лв.; затваряне на обекти; конфискации на имущество; лишаване от свобода.

 

По повод спорните и лобистки промени в Наредбата и въвеждането на изисквания за монтиране на фискални и нивомерни устройства на съдовете за горива в стопанствата на земеделските производители, НАЗ предприема следните ответни действия, целящи отмяна на промените:

1) НАЗ отправя искане към министър-председателя на Р България за провеждане на оперативна среща за отмяна на последните промени в Наредба Н-18 и въвеждане на ефективни мерки за борба с незаконната търговия и внос на течни горива;

2) НАЗ сезира ДАНС за внасяното контрабандно гориво в страната, което умишлено не се контролира от органите на МФ, както и за конфликт на интереси от страна на МФ относно толерирането на ограничен кръг от доставчици на изискуемите нивомерни устройства;

3) НАЗ отправя жалба към Омбудсмана на Република България за дискриминационни начала в разписаната наредба, третирайки неравнопоставено частните обекти спрямо държавните и общинските обекти за съхранение на гориво;

4) НАЗ организира национално зареждане на селскостопански машини по бензиностанциите в страната след 20 юли 2015г., за да демонстрира реалното приложение на закона и наредбата;

5) НАЗ апелира земеделските производители да не монтират нивомерни устройства, тъй като се толерират лобистки интереси на ограничен кръг от доставчици на изискуемите устройства и не се постига ефективна борба с контрабандата в сектор горива;

6) НАЗ организира национален форум срещу водената репресивна политика в сектор зърнопроизводство. "


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!