Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) призова чрез отворено писмо министър Димитър Греков да оттегли предложението си за назначаване на заместник-министър, излъчен от браншовите организации.

Заместник-министър, излъчен от браншовите организации, е новаторско предложение и заслужава внимание, но едва след като легитимирането на браншовите организации е правно регламентирано, посочват в писмото си от Националната асоциация на зърнопроизводителите.

От НАЗ предлагат да бъде сформиран Национален браншови съвет в земеделието.

Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото от НАЗ до министър Димитър Греков:


ДО
ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ
НА Р БЪЛГАРИЯ


ОТВОРЕНО ПИСМО

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) приветства Вашата готовност  да чуете проблемите на всички браншове от сектор „Земеделие” и Ви подкрепя в усилията за съвместна работа с браншовите организации.
Заместник-министър, излъчен от браншовите организации, е новаторско предложение и заслужава внимание, но едва след като легитимирането на браншовите организации е правно регламентирано.
При сегашното състояние на представителност и организираност, неправителствените организации (НПО) в земеделието не са в състояние да излъчат и да подкрепят кандидат за заместник-министър.
НАЗ смята, че Вие трябва да изберете екипа, с който да работите. След формирането на новия екип на МЗХ е необходимо да инициирате среща на НПО за обсъждане на правилата:
- за представителност на всяка организация;
- за формиране на Национален браншови съвет в земеделието.
НАЗ смята, че браншовата и политическата дейност са несъвместими и по тази причина не може да участва в политически кабинети.
Призоваваме Ви да оттеглите предложението си за излъчване на заместник-министър от браншовите среди, тъй като това ще противопостави и разедини допълнително браншовите организации в сектор „Земеделие”.
 
Ангел Вукодинов, Председател на УС на НАЗ
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!