Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) поиска от парламента обсъждането на новия проектозакон за борба с градушките да бъде спряно и да започне широк обществен дебат по него.
 
 
Проектът на Закон за превенция от неблагоприятни климатични събития беше внесен от Министерския съвет в Народното събрание и през последните две седмици се разглеждаше на заседания на парламентарната Комисия по земеделие.
 
В случай, че депутатите не се съобразят с искането на зърнопроизводителите, Управителния съвет на НАЗ обяви, че асоциацията е в готовност за протестни действия. Както Фермер.БГ информира, проектът предвижда въвеждане на нова годишна такса за земеделските производители в размер на 0,75 лв./декар, за да се увеличат парите за борба с градушките.
 
Управителният съвет на НАЗ е взел решение: „Категорично сме против представения законопроект.“
 
Като мотиви ръководството на асоциацията посочва в гласуваното решение:
 
- Законопроектът вменява на земеделските стопани редица задължения, без да им предоставя права.
 
- Липсват разписани гаранции за качествено изпълнение на дейността на държавното предприятие, в което ще се трансформира сега действащата Изпълнителна агенция „Борба с градушките“.
 
- Прилагането на два способа за осигуряване на противоградовата защита с различно ниво на ефективност и безспорното предимство на ракетния метод въвежда неравнопоставеност на районите в страната.
 
- В реформирания модел на противоградовата система – разширяването на покритието на защитата, следва да бъдат обхванати всички ползватели на услугата.
 
- Налице е сериозен дисбаланс в правата и задълженията на заинтересованите страни. Едновременно с това липсва пропорционална представителност на заинтересованите страни в управителния орган на държавното предприятие.
 
„Поради тази причина настояваме разглеждането на законопроекта да бъде спряно и той да бъде подложен на обсъждане и съгласуване с целия земеделски бранш“, подчертава бордът на НАЗ.