Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) отново алармира за продължаващата нелоялна практика спрямо земеделските производители във връзка с подновяване на регистрацията в т.нар. „национален регистър на зърнопроизводителите“, съобщиха от асоциацията. 
 
 
„Представители на фирмата, поддържаща споменатия „регистър“, осъществяват контакт със земеделските производители най-напред по телефона и оставят погрешното впечатление, че този национален регистър е свързан с Националната асоциация на зърнопроизводителите.
 
Допълнително подвеждащо се явява и отправеното предложение за „продължаване“ на вече вписана регистрация, каквато обаче в повечето случаи се оказва, че до този момент не е съществувала. На земеделските производители се изпращат фактури с наложен платеж, без тези фактури да са поискани.
 
Договор или писмени условия за предлаганата услуга не се предоставят“, посочват от НАЗ.
От асоциацията напомнят, че по никакъв начин няма връзка и не участва в събиране на данни и администриране на регистър на зърнопроизводителите и призовава за повече предпазливост при получаване на предложения за подобни услуги.