Наводнени са земеделски парцели във Видинско. Земеделци подали сигнал за видимо покачени нива на реките.
 
 
След постъпилите сигнали, кметът на общината Огнян Ценков провери опасните участъци и постави водните обекти под 24-часово наблюдение и докладване за състоянията на всички хидротехнически съоръжения, събощи Дарик.
 
Към момента са наводнени дворове в селата Буковец и Градец. Около критичните участъци има изградени защитни стени с чували пясък. Пясък е доставен и на място на авария на тръба в дигата на река Делейнска, която е по пътя към село Рупци.
 
200 чувала с пясък получиха и в село Иново, където се налага надграждане на дигите, които са повредени още преди години, при голямо наводнение в селото.
 
От община Видин са предприели необходимите действия за предотвратяване на евентуални кризисни ситуации в населените места.