Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) работи втора година по като партньор на Швейцарската агенция за сътрудничество по проект, по който вече е създадена онлайн мрежа, в която има постоянен достъп до генетичните ресурси. „Това означава, че всяка развъдна асоциация и животните, основно от автохтонни породи, които тя контролира, е предоставила информация и всеки фермер, който се интересува, може да получи информация”, сподели за Фермер.БГ проф. Васил Николов, изп. директор на ИАСРЖ.

[news]
Проф. Николов информира, че по този проект предстои да бъде изградена Национална референтна ДНК лаборатория, която ще е ситуирана в София. „Вече и извършен ремонт на помещенията, в които ще бъде разположена тази ДНК лаборатория.

Предстои закупуване на оборудването, като това трябва да бъде съгласувано с Министерството на земеделието и храните (МЗХ), откъдето трябва да бъдат отпуснати средствата за това оборудване”, допълни проф. Николов. Той е категоричен, че България има нужда от Национална референтна ДНК лаборатория, защото без наличието на такава е невъзможно да се говори за национални генетични ресурси. „Освен фенотипно, животните трябва да бъдат генетически идентифицирани, да бъдат отнесени към дадена порода, да се доказва техният произход, което може да стане само в такава лаборатория”, допълни проф. Николов.

 

Eкипът на ИАСРЖ е направил превод на български език на информационната система на Европейската фокусна точка (координатор на действията по управление на генетичните ресурси в ЕС). Информационната система е качена на сайта на ИАСРЖ. „В системата е налична пълна информация за нашите генетични ресурси – на български и на английски език. В системата има информация за всички породи, генезиса на тяхното развитие, богат снимков материал. Попълваме тази система от нашата база данни, а информацията се генерира и в Европейската информационна система, откъдето автоматично информацията влиза и в Световната информационна система, която се поддържа от ФАО”, обясни проф. Николов.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!