Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ-2010) търси съдействие от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и от Министерството на икономиката (МИ) относно предстоящата Осма конференция на страните (СОР8) по Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ), съобщиха от пресцентъра на асоциацията.
 
 
Тази година конференцията ще се проведе много по-рано – от 1 до 6 октомври 2018 г. Липсата на информация притесни родните производители.
 
„По правило секретариатът на РККТ публикува проекто-документите два месеца преди предстоящата конференция. До настоящия момент липсва каквато и да е информация от страна на Комисията към страните-членки, относно намеренията, темите и напредъка по подготовката на проекто-документите. Затова считаме, че България трябва да постави темата за обсъждане на ниво ЕС в най-кратки срокове“, пишат НАТ-2010 в писмо до зам.-министъра на икономиката Александър Манолев.
 
Подобно писмо е изпратено и до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
„Предлагаме от името на сектора, МЗХГ да предложи и да настоява пред Министерството на здравеопазването, темата за COP8 да бъде включена като точка от дневния ред на предстоящите срещи на Работната група по обществено здраве, в рамките на българското председателство, които се провеждат ежемесечно“.
 
По информация на асоциацията следващата работна група ще се състои на 12 февруари, от НАТ-2010 настояват темата за COP8 да бъде включена в дневния ред още на това заседание.
 
„В допълнение напомняме, че България, заедно с още шест държави членки на ЕС (Чехия, Унгария, Германия, Холандия, Испания и Белгия) е член на една от работните групи по РККТ, а именно Работна група по чл. 9 Регулиране на съдържанието на тютюневите изделия и чл. 10 Регулиране разкриването на съдържанието на тютюневите изделия, от чиито резултати зависи значителна част от бъдещите регулаторни насоки, касаещи изключително широк обхват от теми за тютюневия сектор“.