Тенденцията от последните няколко години на увеличение на регистрираните зърнохранилища продължава. В сравнение с предходната година, техният брой нараства с 5 през 2014 г.,  а регистрираният им капацитет - с около 118 хил. тона. Това сочат данни на Земеделското министерство, публикувани в Аграрен доклад 2015. 
 
Около 79% от зърнохранилищата се намират в Северна България, а 21% – в Южна България. 
 
В Северна България се намират и над 73% от обявените други обекти за съхранение на зърно, представляващи над 76% от общата вместимост.  През 2014 г. от НСЗ са извършени общо 3 258 проверки на обекти за съхранение на зърно, зърнопроизводители, зърнопреработвателни предприятия и търговци на зърно, при 3 476 за 2013 г. От общия брой извършени проверки, 169 са съвместно с НАП и Икономическа полиция.  По време на реализираните проверки са проверени 4 308 770 тона зърно и зърнени продукти, с 21,3% повече спрямо предходната година. 
 
Към 31 декември 2014 г. броят на действащите търговци на зърно в страната  възлиза на 2 184, като новорегистрирани през годината са 430 броя, а заличени от регистъра на търговците на зърно - общо 428 броя.  През 2014 г. е осъществен контрол за съответствието на 5 661 555 тона зърно и зърнени продукти, напуснали и влезнали в страната, което е с 13,6% по-малко спрямо предходната година. Издадени са 4 560 броя сертификати и удостоверения за съответствие.

В рамките на годината са извършени 525 проверки на зърнопреработвателни предприятия, при което е осъществен контрол на 247 917 тона зърнени продукти, при 210 812 тона за предходната година. Във връзка с декларираните количества произведено, продадено и налично зърно,  през 2014 г. са извършени 764 проверки на регистрирани земеделски производители, със 141 броя помалко в сравнение с 2013 г.