Сезонно наетите работници трябва сами да плащат здравните си осигуровки, ако след изтичането на договорите им не започнат друга работа или не се регистрират на трудовата борса с право на обезщетение, припомнят от Националната агенция по приходите.

По повод края на селскостопанския и туристическия сезон от НАП напомнят, че за да могат да се ползват безплатно услугите на Националната здравноосигурителна каса, трябва да подаде еднократно декларация в офисите на НАП по местоживеене и да се внесат дължимите вноски.

От началото на 2013 година лицата, които са трайно безработни и не получават обезщетение от бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и трябва да превеждат здравните си вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец септември трябва да се внесе най-късно до 25 октомври. Размерът на минималната здравноосигурителна вноска за тези лица и за тази година е 16,80 лв.

Декларацията също се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни здравно-осигурителни вноски за период от 36 месеца.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!