Регистрираните като земеделски производители и тютюнопроизводители, които обаче не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, ще имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2016 г. Фермерите са информирани за това право от НАП-Добрич.
 
В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, следва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години, пише „Добруджанска трибуна“. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 декември на предходната година. За 2016-а срокът за подаване на декларацията е 31 декември тази година.
 
Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ. Образец на декларацията може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офиса за обслужване на НАП в град Добрич. Декларацията се подава лично от земеделския производител, съответно тютюнопроизводител, или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!