Наем за предоставените им полски пътища и нефункциониращи канали за напояване в масивите за ползване на обработваемите земи ще плащат на Общината в Нова Загора собствениците и арендатори на земеделски площи, съобщиха от Община Нова Загора, цитирани от dariknews.bg.
 
 
Със заповед на кмета на Нова Загора Николай Грозев, земеделските стопани в 32-те населени места на общината ще трябва да сключат договори за ползването на общинските имоти и заплащането на съответна сума. В списъка на стопаните, предоставен от Областната дирекция по земеделие в Сливен попадат общо 3672 физически и юридически лица.
 
Най-ниската рента от 0.74 лв. ще плати стопанин, през чиято земя минава 31 кв. полски път, а най-високата е в размер на 166.37 лв. за 22.785 дка.