Три седмици след старта на изкупната кампания на тютюна от сортовата група Бърлей, над половината реколта вече е изкупена. Това съобщи Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите-2010 (НАТ-2010).
 
 
“Реколтата от сортовата група тютюн Бърлей, от реколта 2018 в България, е изкупена на 65%. На територията на Североизточна България, в областите Силистра, Добрич и Разград оперират общо три търговски дружества. Две от тях са български, а едното е смесено”  коментираха от НАТ-2010.
 
По данни на асоциацията, до момента единичната изкупна цена варира в диапазон от 3 до 3,45 лева за килограм. Плащанията към тютюнопроизводителите се извършват по банков път в тридесет дневен срок, съгласно ЗТТСТИ.
 
“Наблюдават се и случаи с плащане в брой на пунктовете за изкупуване. Очаква се тютюнът от сортовата група да бъде изкупен на 90-95% до края на месец декември 2018 г., а малки количества от последните беритби да бъдат реализирани най-късно през месец януари 2019 г.”, добавиха от браншовата структура.
 
В началото на новата година ще станат ясни и крайните данни за произведените обеми, както и за средната изкупна цена за килограм суровина.