515 хил. л. препарати за растителна защита, съдържащи активното вещество „глифозат”, са пуснати на пазара в България през 2014 г., обяви на Парламентарен контрол земеделският министър Десислава Танева в отговор на депутатски въпрос относно контрола на употребата на хербицида глизофат в българското земеделие и разпространението му в храни в Българи. 

[news]
Глифозатът е активно вещество, то се съдържа много препарати за растителна защита. Искам да кажа, че това не е в никакъв случай само „Раунд-ъп“, най-популярният препарат, който се познава като нарицателно от потребителите. Глифозатът се съдържа в изключително много препарати за растителна защита и трябва да говорим много много точно, за да не създаваме паника“, подчерта Танева.
 
Относно контрола на пестицидите в храните, включително и хербицида „глифозат”, в изпълнението на Регламент № 396/2005 г., в момента в рамките на Европейския съюз, в това число и в България се изпълнява тригодишна програма, приета с Регламент (ЕС) № 400/2014, относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза, за гарантиране спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества. 
 
През 2016 г ще се изследва хербицида „глифозат”, като всички получени резултати ще бъдат предоставени от БАБХ към Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), който ще прави оценка на получените резултати и ще реши дали да предприеме съответни ограничения, посочи Танева.