Предоставените средства за сектор „Пчеларство“  за миналата година са в размер на 5 653 926 лв. Това каза по време на 16-то международно изложение-договаряне „Пчеларство-Плевен 2018” зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева.
 
 
Тя припомни, че през 2017 г. започна да се прилага новата Национална програма по пчеларство за периода 2017-2019 г., която е с бюджет от 4 758 663 лв. за всяка от трите години на изпълнението й.
 
В новата тригодишна програмата за първи път се финансира частично купуване на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед, като успешно стартира и мярката, свързана с практикуване на подвижно пчеларство, обясни Вергиния Кръстева.
 
По думите й за четвърта поредна година пчеларите получиха подпомагане по държавна помощ от типа de minimis. За 2017 г. помощта беше в размер на 2 400 00 лв., изплатени на 4 348 пчелари, при ставка за едно пчелно семейство - 4,77 лв.
 
„Министерството на земеделието винаги е определяло пчеларството като значим, традиционен земеделски сектор, и го подпомага с всички възможни финансови инструменти, предвидени в европейското и националното законодателство“, заяви още Кръстева.
 
По време на изложението се представят 170 фирми, пчелари и организации от страната, както и от 22 държави от Европа и Азия. Презентират се последни новости в областта на пчеларското оборудване и инвентар, ветеринарните препарати и пчелни продукти.