Наличните зърнени запаси към края на месец декември 2017 г., се оценяват на 4 895 207 тона. Към същия период на територията на страната са обявени 3 683 на брой обекта за съхранение на зърно, с общ капацитет в размер на 14 778 153 тона, сочат данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Предлагане
Общо от пшеница, ечемик, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго, царевица, слънчоглед, оризова арпа и соя се съхраняват 4 895 207 тона, в т.ч. ръж – 5 226 тона, овес – 15 005 тона, тритикале – 12 589 тона, оризова арпа – 39 280 тона, соя – 7 286 тона.
 
Произведените количества: 11 321 904 тона;
Началните запаси: 1 300 783 тона;
Внос и вътрешнообщностни доставки: 151 349 тона.
 
Потребление
Към края на декември, потреблението на зърно е в размер на 6 702 255 тона. Износът се равнява на  4 566 652 тона, докато за човешка консумация, индустриална употреба, фураж и семена са отишли 2 135 603 тона. Наличните зърнени запаси са 6 071 781 тона.

Общия ресурс от основните зърнени култури за стопанската 2017/2018 г. е в размер на 12 774 036 тона.