Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) е изплатил  621 хил. лв. на общо 212 фермера по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" в периода от 8 до 13 декември, съобщиха от пресцентъра на Фонда.  
 
Плащания в размер на 1,5 млн.лева са направени за 28 проекта, изпълнени с подкрепата на Местни инициативни групи по ЛИДЕР, предвидени в стратегиите за местно развитие.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!