По данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ)  средните цени на едро на ябълки, пипер - зелен и червен, и картофи на тържищата в страната се покачват от 3,2% до 14,6% на седмична база, като най-значителен ръст е налице при червения пипер. 
 
 
Същевременно, при търговията на едро с оранжерийни домати се отчита поевтиняване с 2,4%. Средните цени на едро на пипера - зелен и червен, ябълки и оранжерийни домати са с между 16,8% и 38,5% по-високи спрямо същия период на 2016 г., докато тази на картофите се понижава с 12,3%.