През периода 27 септември – 4 октомври 2017 г. пазарът на агнешко месо в страната продължава да е относително спокоен, като само в отделни области са регистрирани седмични ценови изменения, изцяло в посока нагоре. 
 
Средната цена на едро на цяло агне за страната остава 13,15 лв./кг кланично тегло. Стойностите по области се запазват в интервала от 12,50 лв./кг - Велико Търново, Кърджали и Смолян, до 13,75 лв./кг в Стара Загора, без седмични колебания. 
 
Търговията на едро с агнешки бут се запазва в ценовия диапазон от 12,75 лв./кг в Пазарджик, до 14,99 лв./кг в Русе, без седмични изменения на стойностите по области. Средно за страната, цената на едро на продукта е 14,07 лв./кг – без промяна спрямо предходния седмичен период.
 
По области, предлагането на едро на агнешка плешка се запазва на цени от 12,35 лв./кг в Пазарджик до 14,74 лв./кг в Стара Загора, без седмични отклонения на стойностите. Средно за страната, цената на едро на агнешка плешка остава 13,58 лв./кг.