Няма продукт от растителната защита, който да не вреди малко или много на здравето на човека. Дори и тракторите с кабина не ви осигуряват безопасна работна среда.
 
 
Запазете си здравето и живота си като използвате маска за лице. Едно добро решение са продуктите на Spring Protezione Srl.
 
Тази маска е анти-алергична от силикон, високо резистентна на токсични елементи и съответстваща на стандарт - EN 140. 
Spring Protezione Srl има специален клапан и система за филтри /от полиемид/,  което прави удържането на маската на лицето стабилно и разположението и симетрично. При контакт контура на маската в горната част на лицето е еластична и мека. 
 
Затяга се според размера на главата, чрез гумени ленти отпред при клапаните на маската.
 
Употребата на този вид маски зависи от вида на поставения вътре филтър и външните условия на работа.