Жътвата на основните есенници в страната е приключила към 18 август. Това сочи Оперативният анализ за основните земеделски култури на Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Статистиката сочи, че са добити 5 336,2 хил. тона пшеница, 718 хил. тона ечемик и 493,2 хил. тона маслодайна рапица.
 
 
В сравнение със същия период на 2015 г. (когато са били реколтирани близо 100% от площите с трите култури), продукцията от пшеница и маслодайна рапица нараства съответно с 14,3% и 20,1%, в резултат на комбинация от увеличение както на реколтираните площи, така и на средния добив.
 
При ечемика ръстът на производството на годишна база е по-слабо изразен – с 2%, като намалението на реколтираните площи е изцяло компенсирано от нарастване на средния добив.