МЗХ актуализира индикативния график за прием на проекти по ПРСР 2014-20 през 2016. От публикуваната таблица става ясно, че прием по подмярка 4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства ще има от 10 Октомври до 6 Ноември.
 
Приемът на проекти по подмярка 6.3 - Стартова помощ за развитието на малки стопанства продължава до 14 Август.
 
Прием на проектни предложения по подмярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура започва от 22 Август, като ще продължи до 2 Октомври. 
 

ВИЖТЕ ПЪЛНИЯТ ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК