Приемът на заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“  ще започне по-късно от обявения срок в индикативния график за приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Това информира Министерство на земеделието и храните на интернет страницата си.

Предвиденият срок за прием по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“  в обявения график (27 май – 14 юни, 2013 г.) се отлага за по-късна дата, която допълнително ще бъде обявена на страницата на ПРСР.  

Съгласно Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., при вземане на решение за започване на период на прием на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и храните и Разплащателна агенция и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" и областните дирекции "Земеделие".
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!