Министерството на земеделието и храните (МЗХ) приема предложения на земеделски производители за опростяването на Общата селскостопанска политика и намаляването на бюрократичните процедури за фермерите.


Намаляването на бюрократичните процедури за земеделските производители е ключов приоритет за Европейската комисия, каза европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган.

 

Комисар Хоган е възложил всеобхватно проучване на цялата нормативна уредба в областта на земеделието, за да бъдат определени областите и елементите, които може да бъдат опростени и които може да бъдат оставени в правомощията на държавите членки съгласно принципа на субсидиарността.

 

Основните политически решения следва да останат в сила и затова предложенията за опростяване следва да бъдат съсредоточени върху елементите, които може да бъдат променени при запазване на настоящата политическа рамка и без да се засяга разумното финансово управление.

 

Идеи и предложения за опростяване могат да бъдат изпращани в срок до 25 февруари 2015 г. Предложенията могат да бъдат изпращани на електронни адреси pgrozeva@mzh.government.bg и rvladkova@mzh.government.bg

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!