МВР, НАП, МЗХ и ДАИ започват масирана акция по граничните пунктове ( ГКПП ) у нас и в редица стокови тържища, която е в защита на родните фермери, съобщиха за Фермер.БГ в аванс отлично информирани източници. В резултат на проведени поредица от срещи през последните няколко дни с участието на експерти от 4 министерства - Министерство на земеделието и храните, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и Министерство на финансите в началото на следващата седмица стартира най-мащабната до момента държавна акция за блокиране на незаконния внос и търговия със земеделска продукция - предимно зеленчуци и плодове от съседните на България държави - Гърция, Турция и Македония. Инициативата е на земеделския министър проф.Димитър Греков и е подкрепена от Правителството.

 

Централен щаб за координация на акцията, която е със срок на действие до края на активния фермерски сезон, е вече сформиран към Министерството на финасите, които ще осъществяват контрол чрез подопечните си подразделения като НАП, Митници и Финансов контрол. От своя страна МЗХ ще участва чрез експертни групи за проверки и контрол от Българската агенция за безопасност нa храните ( БАБХ ), а Министерството на транспорта, чрез ДАИ,  ще проверяват редовността и документите на превозвачите на аграрни продукти. МВР пък ще следи за охраната, безопасността и спазването на законовите разпоредби по време на проверките.

 

24 часовият контрол на вноса на аграрни продукти и храни на всички ГКПП-та на България цели защита на българските земеделски производители от контрабанден внос и нелоялна конкуренция, категорични са участниците в експертната група. Основен фокус на проверките ще са плодове, зеленчуци и основни храни като различни видове месо.

 

Акцията в защита на българските фермери ще бъде по отношение на всичко свързано с вноса на селскостопанска продукция от съседни държави. ДАИ ще проверява изрядността на автомобилите и документите за транспорт. БАБХ ще проверява качеството и произхода на плодовете и зеленчуците, още повече в контекста на наскоро публикуваният Европейски доклад за вноса от трети страни в ЕС на рекордни количества плодове и зеленчуци с високи остатъчни норми на пестициди и нитрати. На ГКПП-та по границата с Турция и Гърция има изградени лаборатории за контрол на качеството на храните, които също ще бъдат активно използвани по време на акцията. От страна на финансовото министерство пък ще се проверяват всички документи свързани с опоменатите цени за внос на аграрни стоки, товареителници, акцизи и т.н. Ще бъде правен на място и бърз анализ за евентуалните приходи в хазната от вноса на плодове и зеленчуци и дали търговците не представят фиктивни документи.

 

За първи път при тази акция ще са налице единни екипи, които ще обединяват експерти от 4 различни министерства, всички с ангажираност според своята компетенция.  Основният контрол ще бъде на големите 9 гранични пункта ( ГКПП ) по южната граница - 3 с Турция, 3 с Гърция и 3 с Македония. От тези 9 ГКПП се осъществява основния внос на зеленчуци и плодове със съседните държави. ПО данни на МЗХ през Сърбия и Румъния почти не се осъществява внос на плодове и зеленчуци с изключения на някои количества месо, като основният път на храните остава съседна Гърция, като част от ЕС.

 

В контролната акция, инициирана от МЗХ ще участват над 200 експерти от МВР, НАП, Митници, ДАИ и БАБХ, което прави това мероприятие най-мащабното провеждано досега. Предвидени са и редица изненадващи моменти в акцията, включително внезапни проверки по пътища, митници и стокови тържища. "Целта ни е да стопираме всякакъв нерегламентиран внос и да защитим родните фермери. Целта е да направим България неприсъпна за полулегални и нелегални търговци на земеделска продукция " заяви пред Фермер.БГ експерт от МЗХ, дни преди старта на акцията.

 

Първата част от удара на Държавата срещу нелегалния внос на плодове и зеленчуци ще е по граничните ГКПП-та. Втората част ще бъдат масирани проверки по земеделските стокови тържища в страната - основно 12 борси и тържища, вкл. Кърналово, Плодовитово, Първенец, Илиенци и редица други. Основната част от съвместната акция на МВР, МЗХ, МФ и МТ ще бъде насочена срещу прекупвачите на земеделски стоки, които пряко влиаят негативно върху формирането на цените на плодовете и зеленчуците в България. Във връзка с коментари, че контрабандните канали на земеделска продукция се контролират от организирани престъпни групи с влияние в митниците, засега не се предвижда включване на експерти от ГДБОП и ДАНС в акцията.

 


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!