Потреблението на мляко на глава от населението в Южна Корея възлиза на 67 кг, а в Мексико – 115 кг. Производството на свой ред на глава от населението е 40 кг мляко срещу съответно 94 кг мляко за Мексико.
 


Общият обем на производство на мляко в Южна Корея е 2,05 млн. тона, а в Мексико – 11,9 млн. тона.