Коронавирусът изведе на преден план ролята на земеделските стопани и на всички участници в агро-хранителния сектор за гарантиране снабдяването на гражданите с качествена храна на достъпни цени. Това се казва в становище на Националната асоциация на младите фермери в България (НАМФБ).

Доходите на фермера: Какви трябва да станат по проект до 2030 г.?

Дестабилизираните заради кризата пазари в световен мащаб, затруднените доставки и достъпа до работна ръка са проблеми, които се разглеждат от младите фермери. Те анализират ситуация и предлагат конкретни мерки.

"Този период на нестабилност застрашава продължителността и ефективността на работа на нашите ферми, много от които малки стопанства, включително такива с биологично производство", сигнализират от НАМФБ.

Като млади земеделски стопани, които спазват стриктно високите екологични стандарти във фермите си, сме длъжни да защитим бъдещето на нашето производство, за да има чиста храна на българската трапеза и жизнени селски райони. 

В позицията на НАМФБ се очертават основните предизвикателства пред младите фермери в България във връзка с пандемията от коронавируса COVID-19. В краткосрочен план те са:

•    затруднения при организацията на работните процеси във фермата, в т.ч. при заплащане на служителите;
•    осигуряване на предпазни облекла и дезинфектанти за заетите в стопанството;
•    липса на ликвидни средства, трудно обслужване на банкови кредити, изплащане на аренда и т.н.;
•    снабдяване с фуражи и други основни суровини за производство /особено внимание се насочва към затруднения при вноса на каменна сол от Румъния/; 
•    достъп до пазари и реализация на продукцията;
•    намиране на сезонна работна ръка
•    ниски изкупни цени и затруднения с достъпа до преработка на продукцията;
•    проблеми с търгуването и наемането на земеделска земя като основен актив на земеделските производители; 
•    загуба на доходи от селски туризъм; 
•    очаквания за увеличение на битовата престъпност, в т.ч. кражби на животни и селскостопанска продукция.

Ако има печеливш сектор в настоящата криза, то той със сигурност е дигиталният, отчитат от асоциацията и заявяват:

Земеделците ще спечелят, ако приемат кризата като възможност за предлагане на повече „он-лайн“ услуги и дигитализация на дейността си.

Това може да се случи чрез преосмисляне на традиционните вериги за доставка и прилагане на повече дигитални решения - онлайн платформи за реализация на продукция, онлайн трудови борси за търсене, иновативни онлайн платформи за борба с разхищението на храни, благотворителни кампании и други. 

Инвестиции в дигитализация на стопанството и процесите на работа, осигуряване на широколентов достъп до интернет и в най-отдалечените селски райони, повече възможности за безплатни он-лайн курсове и обучения за младите фермери, интерактивни образователни програми, насочени към деца и ученици са нужните крачки за гарантирането на българското производство, в които държавата и фермерите трябва още да инвестират, смятат младите.

Изтъкната е и нуждата от инвестиции в стандарти за качество и проследимост на продукцията „от фермата до трапезата“ чрез блокчейн технологии, специализиран софтуеър и нови системи за етикетиране. 

След началото на пандемията и преди обявяването на масова карантина, много хора „избягаха“ обратно на село, за да опазят здравето си и да си осигурят домашно произведена храна. 

Тази тенденция има своята положителна страна, доколкото съдейства за промяна на обществените нагласи относно значението на земеделието и живота в селските райони“, отчитат младите фермери.

За постигане на желания резултат в родното земеделие, НСМФБ дават своите насоки за действия и подкрепа от държавата, чрез мерки, свързани с:

•    обновяване на поколенията в земеделието и привличане на повече млади хора в сектора;
•    признание на ролята на земеделските производители в обществото и уважение към селскостопанския труд; 
•    стимулиране на организирането на стопанствата с цел задоволяване на местните и регионални потребности от качествени храни и земеделска продукция;
•    дигитализация и иновации във всички изброени по-горе аспекти; 
•    активно включване на младите фермери в дебата за бъдещето на ОСП, както и за реализацията на новите ключови политики на ЕС - Зелената сделка, стратегията „От фермата до трапезата“, стратегията за биоразнообразие и други.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Млад фермер от Банско бори кризата с нови идеи 

Овцевъди за регистрацията: Браншът предлага диференцирани ставки

Димитър Мачуганов: Цените на пшеницата ще вървят нагоре