Фермери от Видинско поставиха пред експерти своите въпроси, свързани с подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
 
 
Земеделците, повечето от които млади хора, се интересуваха и какви други възможности има, за да разширяват стопанствата си. 
Консултациите се проведоха днес в Деня на отворени врати в областната дирекция на ДФ „Земеделие“ – РА във Видин.
 
Приемната беше посетена и от няколко овцевъди и пчелари. Техните въпроси бяха свързани с изплащането на субсидии, реализацията на производството и биопчеларството. 
 
Експерти посетиха на място на пчелин в село Подгоре, община Макреш. Собственичката Мария Монева създава стопанството си през 2012 г. Започва с 30 пчелни семейства, които досега са се увеличили на 490. Монева поддържа пчелина по биологичен способ с финансовата подкрепа от ДФЗ. Отглежда също и 14 дка със зеленчуци и плодове, за които е получила над 2 000 лева директни плащания за Кампания 2017. 
 
„Мария Монева е добър пример за това как един млад земеделски производител успява с постоянство да увеличи стопанството си“, каза директорът на областната дирекция на ДФЗ Кремена Николова. Кампания 2018 протича нормално, подадени са 1 117 заявления за подпомагане.
 
По Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Област Видин субсидии са получили 997 земеделски стопани в размер на близо 13 млн. лв. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна) за областта финансова подкрепа в размер на близо 120 000 лв. е преведена на 21 земеделски стопани, а по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци са отпуснати над 46 000 лв. на шест земеделски стопани. По мярка 11- направление „Биологично пчеларство“, за Кампания 2016 са изплатени 101 015 лв. на девет пчелари.