Европейската агенция за лекарствата твърди, че българското месо е пълно с антибиотици, но техните заключения са направени на базата на справка от доброволно подадени данни от търговците на ветеринарномедицински препарати. Това заяви бившият земеделски министър Мирослав Найденов.
 
 
Той обясни, че министерството на земеделието подава информация за животинската популация и на базата на цялата тази информация  Европейската агенция прави статистически анализ. Антибиотикът в месото има карентен период на разпадане, т.е. организмът се изчиства от него. Ако на прасенцата се дава на втория месец, то на шестия, когато се колят, са се изчистили. 
 
„Освен това антибиотиците са изключително скъпи и животновъдите не са на сметка да ги използват. Те са същите като при хората, само че на животните са им необходими по-големи дози заради по-голямото тегло. Ако животните са консумирали антибиотици, непосредствено преди колене, месото им след това има горчив вкус“, коментира Мирослав Найденов пред frognews.bg. 
 
Той обясни, че причината за наличието на по-малко антибиотици в Скандинавието е, че при топъл и влажен климат заболяванията са повече, затова се прилагат в по-голямо количество. В скандинавските страни не се отглеждат много животни, защото нямат фуражи.
 
 
По думите му, след включването на България в мониторинговата програма на Европейската комисия за следене на остатъчните вещества, годишно сме задължени да правим стотици проби. 
 
„Проблемът не е в антибиотиците, а в палмовото масло. То се разтваря при температура от 48 градуса, а човешката е 36-37. Не се усвоява от организма и запушва кръвоносните съдове. Възможно е, за да се отклони вниманието от палмовото масло, се пусна информацията за антибиотиците в месото“, добави бившият министър.