По данни на анализатори от EastFruit стагнацията на световния пазар на ябълки продължава и през сезон 2018/2019. Вносът на ябълки през първото тримесечие на настоящия сезон е бил най-слабият за последните три сезона.

Световното търсене на ябълки намалява. Къде расте вносът?

Ако бъдат анализирани данните за вноса на ябълки по водещи световни страни-вносители за първото тримесечие на сезон 2018/2019, то може да се види, че продължава тенденцията за понижаване на обемите на международната търговия с ябълки. Спадът в обема на вноса при десетте най-големи вносители в натурално изражение възлиза на 31%, сравнено с първото тримесечие на предходния сезон. С 6% по-малко, сравнено с първото тримесечие на сезон 2016/2017. 

При първите 15 страни-вносители спадът е почти също толкова рязък – с 29%, сравнено с миналогодишния сезон, и с 11%, сравнено с първото тримесечие на сезон 2016/2017.

През настоящия сезон 15-те най-големи вносители в света на десертни ябълки внасят приблизително 1 млн. тона по-малко плодове, сравнено с година по-рано. Това означава, че печалбата в страните-износители на ябълки ще намалее с близо 1 млрд. долара, казва Андрей Ярмак, икономист от ФАО.  

Основният спад на вноса идва от европейските страни. Доставките към Азия и Близкия изток остават стабилни или показват незначителен ръст, допълва експертът. 

Ярмак привежда данни за обема на вноса. В Индия през първото тримесечие на настоящия сезон са внесени 75% повече ябълки. Русия е понижила вноса с 9%, Германия – с 33%, а Великобритания – с 67%. Хонконг, който е втората азиатска страна в топ 10 на най-големите вносители на ябълки, също е увеличил вноса – с 9%. 

Причини за намаляването на вноса:

- Развитието на производствените технологии и технологиите за запазване на свежестта на продукцията. Ръст на производството и целогодишна достъпност на пазара;
- Разрастване на асортимента и достъпността на екзотичните плодове; 
- Понижаване на темповете на глобализация – търговски войни, военни конфликти; 
- Понижаване на световните цени на енергоносителите, което намалява търсенето на ябълки в страни, зависещи от експорта на енергоносители. 
- Облекчаване на достъпа до информация за технологиите на отглеждане на ябълки, което доведе до стимулиране на развитието на производството в развиващите се страни, по-рано активно внасяли плодовете. 
- Потреблението на ябълки в развитите страни не расте. 

Експертът допълва, че всичко това не означава, че производството на ябълки не е перспективен бизнес. Ярмак е категоричен, че по света няма излишък на ябълки, а има излишък на ябълки ниско качество. По думите му качествените ябълки винаги се търсят и тях може да се получи висока цена. 

Ключов момент е фактът, че не навсякъде по света има условия за отглеждане на ябълки премиум качество. 

Според Ярмак световният бизнес с ябълки в бъдеще ще се консолидира около онези производители и тези страни, които могат да осигурят системни доставки на ябълки премиум качество, могат да реагират гъвкаво и бързо на променящите се предпочитания на потребителите и които активно ще внедряват иновации в производството с цел повишаване на ефективността.