Тази година жътвата на маслодаен слънчоглед започна значително по-рано спрямо 2019 г. По оперативни данни на земеделското министерство към 6 август са реколтирани 447 ха (0,1% от площите за реколтиране), като събраната продукция възлиза на 681 тона.

Жътва на слънчоглед: Градушките в Хасковско свалиха добива

Относно реколтата от есенници агростатистиката сочи увеличение на производството на ечемик и ръж, респективно с 2,5% и 8,4% спрямо същия период на предходната година. 

При ечемика повишената продукция се дължи на по-големия размер реколтирани площи (с 18,7%), а при ръжта – на по-високия среден добив (с 10%). 

МЗХГ: Към момента са събрани 4 579,7 хил. тона пшеница, 256,9 хил. тона рапица и 37,6 хил. тона тритикале.

Средните изкупни цени на повечето от основните зърнени и маслодайни култури в страната са без промяна на седмична база. Само при слънчогледа и рапицата се отчитат незначителни изменения, съответно повишение с 0,3% и понижение с 0,1%.

Сравнявайки със същия период на миналата година, пшеницата (хлебна и фуражна) и слънчогледът са поскъпнали с между 10,6% и 15,8%, а ечемикът, царевицата и рапицата – в рамките на 4 – 4,9%.

МЗХГ: Все още не е реализиран износ на рапица от новата реколта.

За последната седмица през морските пристанища не са преминавали товари с пшеница, ечемик и рапица за експорт. Общо изнесеното количество пшеница през порта във Варна от началото на пазарната 2020/21 година до момента е с 23,5% под отчетеното спрямо година по-рано, докато това на ечемик е с 46,1% повече. 

Общият износ на царевица и слънчоглед през Пристанище Варна от септември 2019 г. до 9 август 2020 г. се свива респективно с 14,4% и 29,3% на годишна база. В рамките на последната седмица през порта са изнесени 21,6 хил. тона царевица, докато експортът на слънчоглед остава в застой.