Земеделският министър Румен Порожанов направи подробен отчет за изплатените до момента субсидии за акциза върху газьола, използван от земеделските стопани, в отговор на депутатски въпрос от народния представител Даниел Йорданов.
 
 
Общо по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на остатъка от стойността на акциза върху газьола, използван в първично селскостопанско производство“ през миналата година са приети 8 428 заявления. Те се отнасят за 213 677 986.47 литра газьол,  използвани за 2 790 265.4 хектара обработваеми земи и 8 692 925 животни. 
 
Всички подадени от фермерите описи на фактури са били проверени от Националната агенция за приходите (НАП).
За част от документите са установени нередности и съответно те са били изключени от калкулациите за определяне на индивидуалните квоти на тези земеделски стопани. 
 
„Беше направена и допълнителна проверка в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за идентифициране на евентуални технически грешки, като за валидни бяха приети всички фактури, които са докладвани коректно в НАП от доставчика на гориво, на са попаднали в статус „Има такъв запис в дневника за продажби на доставчика с друг VIN“ поради допуснати технически грешки при изписването на идентификаторите на земеделските стопани в описа на фактурите за гориво“, отбелязва министър Порожанов в своя отговор.
 
 
Фактурите, които не фигурират в базата данни на НАП на името на съответните земеделски стопани, са били изключени и индивидуалните квоти на фермерите са преизчислени.
 
„На база сумата от индивидуалните квоти – 208 895 195.629 литра газьол, беше определена отстъпка в размер на 0.40 лева на литър“, отбелязва Румен Порожанов. Общо 8 250 земеделски стопани са получили субсидии за акциза в цената на горивото.
 
Изплатени са общо 83 558 077.99 лева на два транша: първи транш през декември 2017 г. – 72 870 999.59 лева, и втори транш през януари 2018 г. – 10 687 078.40 лв. 
 
В министерството са получени около 70 жалби или сигнали за изплатените средства по схемата. „В тази връзка беше взето решение да бъде отворен прием за корекции на технически грешки в описите на фактури от заявленията за държавна помощ на 1 227 земеделски стопани. В рамките на едноседмичния срок 19-23 февруари 2018 г. земеделските стопани имаха възможност да коригират технически грешки в данните по фактури , за които проверката на НАП е установила нередности“, припомни министърът.
 
 
Според представената от него информация, общо 1 044 земеделски стопани са направили корекции в съответните общински служби по земеделие. „Предстои данните от описите за фактурите, подлежащи на корекция, да бъдат изпратени за повторна проверка от НАП, след което ще бъде извършено плащане на съответните земеделски стопани“, допълва Порожанов.