Проблемите на българските пчелари са много, но най-сериозните са свързани с липсата на субсидии в сектора, заяви в интервю за Фермер.БГ Михаил Михайлов, председател на Съюза на българските пчелари. По думите му активно се работи по създаването на обединена браншова пчеларска организация.

 

Инж. Михайлов, ще се случи ли обединението на пчеларите в България и на какъв етап сте?
Пчеларството като организация трябва да се обедини - нямаме друг изход, освен да създадем една обединена пчеларска организация на базата на съществуващите сега браншови организации. На 7 февруари в Плевен проведохме събрание, на което беше избрана работна група, чиято задача е в рамките на 2014 г. да изработи устав и да подготви учредително събрание на обединената организация. Надявам се избраните членове на работната група да си свършат работата. Започнаха да се чуват гласове, че някои не трябвало да са в работната група, но, според мен, не бива да се разделяме, още в началото. Истината е една – ние, пчеларите, нямаме друг полезен ход, освен да бъдем единни и обединени.


ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:


 

Как браншовите организации могат да помогнат на сектора в защита на интересите на пчеларите?
В устава на всяка организация се залага точно това – какво може една организация да направи за своите членове, като винаги на първо място се поставя удовлетворяването на интересите на хората от този бранш. За нас най-важно е получаването на субсидии на пчелно семейство или на кошер, което, обаче, на този етап е невъзможно да се рализира. Всичко останало – организационна форма, подпомагане чрез информационни материали и провеждане на лекции, подкрепа по отношение на закупуване на лекарствени препарати и консумативи за пчеларството – е сред основните задачи на всяка браншова организация. В национален мащаб, обаче, най-голяма болка на пчеларите е липсата на субсидии за сектора.

 

В началото на активния пчеларски сезон кои са най-сериозните проблеми на българските пчелари по отношение на здравето на пчелните семейства и очакванията за добив от пчелен мед?
Пчеларите настояват и ще продължат да настояват поне за подпомагане по програма De minimis, както беше преди 2 години благодарение на активната намеса на националните и областните пчеларски организации. Сега също сме изпратили писмо до министъра на земеделието, но то „отлежава“ вече няколко месеца и до момента нямаме отговор дали пчеларите ще бъдат подпомогнати по De minimis през 2014 г. Знаем, че парите за аграрния сектор като цяло са по-малко, но това е единствената програма, извън Националната програма за развите на пчеларството, по която българските пчелари могат да получат финансова помощ. За съжаление, и тази година въпраки меката зима, на много места в страната пчеларите отчитат загуби на пчелни семейства. Много колеги алармират отново за Синдром на празния кошер, за който в световен мащаб все още няма логично обяснение. За пчеларите, при които има изчезване на пчелни семейства, мога да кажа, че трябва незабавно да информират ветеринарните органи, за да бъдат направени проби на пчелините. Има съмнения за Азиатска нозематоза, правят се изследвания в тази посока, но засега това са само предположения. Факт е, обаче, че на някои места в страната загубите са много сериозни и затова пчеларите разчитат на подпомагане по програма De minimis.

 

Това ли е решението за сектора?
През миналата година при промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност отпаднаха пчеларите-проверители. Смятаме, че това беше сериозна грешка, защото сега профилактични прегледи не се извършват или се правят от ветеринарните лекари, които не винаги са компетентни в пчеларството. За здравословния статус на пчелните семейства съдим по резултатите от профилактичните прегледи, а такива почти не се извършват.

 

Казвате, че никой не следи здравето на пчелните семейства в България ли?
Има задължителна имуно-профилактична програма на БАБХ, по която ветеринарните лекари са задължени да извършват прегледи. Истината е, че не навсякъде се правят прегледи и те не са на ниво. Само пчеларите-проверители са компетентни и могат да установят има ли заболяване или не. Смятам, че без пчелари-проверители не може да се говори за информация относно здравния статус на пчелните семейства в България.

 

Има ли статистика за 2013 г. за състоянието?
Агростатистиката излиза ежегодно към края на месец май, а през последните 2 години сроковете се удължават и обобщени данни има чак през юни-юли. Смятам, обаче, че тенденцията за намаляване на пчелните семейства се запазва. В европейски мащаб има дефицит от милиарди пчели, България не прави изключение.

 

Как виждате развитието на пчеларството в следващите 7 години?
Една от целите, които си поставя новата обединена организация, е да изработим стратегия за българското пчеларство. И, макар да е още рано, да се подготвим добре, за да може в програмния период след 2020 г. пчеларството да заеме достойно място в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и пчеларите да получават субсидии.

 

 

Интервю на Ваня Кюрчева, Фермер.БГ

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!