Основа на метеостанциите Understory е метално кълбо с размер като футболна топка, което съдържа датчици и никакви външни движещи се части. Конструкцията съдържа монтажна платка и технологично оборудване, което събира данни, а след това ги съхранява в облачно хранилище, съобщава insurancejournal.com. 

Самолети влизат в борбата с градушките и у нас

Метеостанциите  е предвидено да бъдат закрепвани за метални пръти, забити в земята или на покрива на сгради. Те ще събират данни за вятъра, влажността, температурата, атмосферното налягане и валежите. Ще могат да анализират условията, при които се отглеждат културите. 

Тази технология вече се използва от фермери в САЩ и Аржентина, които са получили достъп до специализирани доклади за влиянието на времето върху селскостопанските култури. Имайки на разположение такава информация, земеделците могат да планират идеалното време за събиране на реколтата

По-рано компанията-производител постави своите метеостанции по полетата на ферми в различни краища на Аржентина. Така земеделците получаваха възможност да определят идеалното време за жътва на царевицата и соята. Приборите позволиха да се прогнозира развитието на зърнените култури, изхождайки от условията в околната среда – слънце, топлина, валежи и др. Освен това е можело да се определи колко листа ще имат растенията в определен момент. 

Сериозната суша усложни вегетацията, но данните на Understory помогнаха на фермерите да осъществят навременна жътва, да коригират сроковете й с няколко седмици и по този начин да постигнат по-богата реколта. 

Освен за селското стопанство, технологията е насочена и към подобряването на реакцията при климатични катастрофи. За целта е разработен съответен проект – City Warn, който следи климатичните условия и предупреждава при наличие на риск.