Обемът на световния пазар на брашно, по последни оценки на FAO, се оценява на 200 млрд. долара. Както прогнозират водещи анализатори, до 2022 г. е напълно възможно увеличаването на числеността на населението, нарастването на доходите и промените в потребителските предпочитания спрямо храната  да повлияят на обема на пазара и той да достигне $250-270 млрд., пише propozitsiya.com, позовавайки се на информационна агенция АПК-Информ и старши икономиста от инвестиционния център от FAO Дмитрий Приходко.

ЕК излезе с доклад за конкуренцията в селскостопанския сектор

В световната търговия на брашно в структурата на износа на продукти от преработено зърно на брашното се падат около 37%. Пшеничното брашно преобладава в общия обем и възлиза на над 90%. От 2010 г. обемите на световната търговия на брашно са нараснали с 0,9 млрд. долара. Като резултат делът на брашното в световната структура на износа постепенно намалява.

Отделно е необходимо да се отбележи, че темповете на ръст на търговията с брашно остават по-ниски, сравнено с темповете на ръст на обемите на износ на зърнени култури.

Страните от Европа заемат първо място сред регионите-износители с дял от световната търговия на брашно около 24%, или 1,05 млрд. долара. При това около 90% от целия обем на търговия на брашно в региона са между страни от ЕС.

В рамките на ЕС, по данни на International Trade Centre (ITC), основните три вносители на брашно са Холандия, Франция и Ирландия. Вторият регион по внос на брашно са страните от Близкия изток. Всяка година те внасят продукция за около 1 млрд. долара. Ключов вносител е Ирак – около 60% от доставките пристигат в тази страна. Освен доставчик на брашно за региона е Турция.

Пазарът в Африка е третият в света по големина, когато става дума за внос на брашно. Той е с дял 16% от целия обем на внос и се оценява на 763 млн. долара. Ключови пазари са Ангола, Судан и Сомалия. 

Колкото до страни като Бразилия, Боливия, Мексико и САЩ, то на тях се падат около 55% от общия обем продукция, като САЩ „държи“ 15% от световния внос на брашно, оценяван на 685 млн. долара.

Най-големият вносител на брашно в Азия неизменно остава Афганистан. Страната внася над 80% от продукцията в региона. Най-големите доставчици са Пакистан и Казахстан. Те осигуряват над 75% от доставките.

Пазарът в Югоизточна Азия към днешна дата държи дял от 8%.